• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Кокичиња

Во текот на февруари 2019. година, наставниците Елизабета Јовановска и Илбере Арифи наставниците Валентина Благоевска Петрушевска и Рејхан Рушити заедно со нивните ученици реализираа воннаставни интеркултурни активности од Уметничката...

Врапчето Сивко

Во текот на февруари 2019. година, наставниците Даниела Младеновска и Теута Бедиу ја реализираа активноста “Врапчето Сивко” во рамки на месечната тема “Првиот снег” од Уметничката секција на Годишната програма за воннаставни...

Активности за запознавање на учениците

На 4. октомври 2018 година, наставничките Елизабета Јовановска и Илбере Арифи ги реализираа интеркултурните воннаставни активности со учениците во рамки на Уметничката секцијата. Главните цели на активноста беа: запознавање на...

Успешно учество во НМИО

На 31. мај 2018 година, наставничките Мерлин Стојановска и Зејнепе Бајрами заедно со учениците вклучени во Нансен моделот за интеркултурно образование го одбележаа успешното завршување на интеркултурните воннставни активности за...

Шарен змеј

На 24. мај 2018 година, наставничките Зејнепе Бајрами и Мерлин Стојановска ја спроведоа активноста "Шарен змеј" во склоп на темата "Детски радости" како дел од уметничката секција. Целта на активноста беше поттикнување на...

Забавни активности

На 18 мај 2018 година, учениците од класовите на тандемот Фросина Манева и Селвер Абази кои се вклучени во Нансен модел за интеркултурно образование уживаа во изведбата на пантомимичарот. Изведбата беше организирана од страна на НДЦ...

Виножито

На 18. мај 2018 година наставничките Даниела Младеновска и Теута Бедиу ја реализираа активноста „Виножито“ како дел од месечната тема Пролетта во мојот крај во рамки на еко секцијата. За време на активноста беа применети повеќе видови...

Нашите рамки за слики

На 3. и 10. мај 2018 година наставничките Елизабета Јовановска и Рејхан Рушити ги реализираа активностите планирани во рамки на месечната тема „Мојата слика“ како дел од уметничката секција. Цели на активностите беа:...