• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Новости и активности

Виножито

На 18. мај 2018 година наставничките Даниела Младеновска и Теута Бедиу ја реализираа активноста „Виножито“ како дел од месечната тема Пролетта во мојот крај во рамки на еко секцијата.  За време на активноста беа применети повеќе видови на техники и игри коишто влијаеа врз поттикнувањето и одржувањето на позитивното емоционално опкружување во групата.