• en
 • mk
 • sq
 • en
 • mk
 • sq

Новости и активности

Нашите рамки за слики

На 3. и 10. мај 2018 година наставничките Елизабета Јовановска и Рејхан Рушити ги реализираа активностите планирани во рамки на месечната тема „Мојата слика“ како дел од уметничката секција. Цели на активностите беа:

 • поттикнување на меѓусебна успешна групна и тандемска соработка,
 • поддржување на позитивна социо-емоционална клима во групата,
 • оспособување на учениците за конструктивно меѓусебно договарање,
 • охрабрување на учениците за невербално комуницирање во двојазично опкружување,
 • зајакнување на самодовербата кај учениците,
 • поттикнување на детската оригиналност, креативност,
 • развивање на одговорен и активен однос кон групните задачи итн.