• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Пеперутки

Во рамки на еко-секцијата, на 14. април 2018 година наставничките Зејнепе Бајрами и Мерлин Стојановска ја реализираа интегрираната воннастана активност на тема „Пеперутки“. Цели на активостита беа: развивање на меѓусебната соработка и...

Семејство зајачиња

На 14. април 2018 година, наставничките Даниела Младеновска и Теута Бедиу ја реализираа активноста „Семејство зајачиња“ планирана како дел од еко-секцијата. Цели на активноста беа: поттикнување позитивно расположение во групата;...

Велигденска кошница

Како дел од уметничката секција, на 6. април 2018 година наставничките Зејнепе Бајрами и Мерлин Стојановска ја реализираа активноста „Велигденска кошница“. Цели на активноста беа:поттикнување на меѓусебна успешна групна и тандемска...

Изложба со зајачиња

На 5. април 2018 година, наставничките Снежана Поп-Стефанија и Теута Бедиу ја реализираа активноста „Семејство зајачиња“ планирана како дел од еко-секцијата. Цели на активноста беа: - Поттикнување позитивно расположение во групата; -...

Велигденска работилница

Како дел од уметничката секција, на 5. април 2018 година наставничките Валентина Петрушевска-Благоевска и Илбере Арифи организираа Велигденска работилница. Цели на активноста беа: поттикнување на меѓусебна успешна групна и...

Креативни активности

Креативни активности На 16. и 30. март 2018 година наставничките Снежана Поп-Стефанија, Теута Бедиу и Даниела Младеновска ги реализираа интегрираните воннаставни активности „Накит“ и „Цвеќарница“. Цели на активностите беа:...

Добредојде ластовиче

На 29. март 2018 година наставничките Зејнепе Бајрами и Мерлин Стојановска ја спроведоа дневната активност "Добредојде ластовиче" во рамки на еко-секцијата. Цели на активноста беа: Вежбање на точност и трпеливост при сечење на...

Креативни изработки од кукларска и уметничка секција

На 19. и 29. март 2018 година, наставничките Елизабета Јовановска и Рејхан Рушити ги реализираа воннаставните активности во рамки на кукларската и уметничката секција. Цели на воннаставните активности беа: -поттикнување на...