• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Тандеми и секции

Тандем на наставници Одделенија Број на ученици Програмска секција
Елизабета Јовановска
Илбере Арифи
II, III 18 Уметничка секција
Валентина Петрушевска Благоевска
Рејхан Рушити
V, IV 20 Уметничка секција
Хирмете Јашари
Наташа Пешевска
VIII, VII 20 Медиумско-сценска секција
Теута Бедиу
Снежана Поп-Стефанија
Daniela Mladenovska
I 26 Уметничка секција
Зејнепе Бајрами
Мерлин Стојановска
II 20 Сообраќајна секција
Фросина Манева
Боребарда Фазлиу
VI, V 21 Еко секција
Елена Петковска
Фадил Алими
VII-4
VI-1
12 Мир толеранција
Тандем на наставници Одделнија Број на ученици Програмска секција
Теута Бедиу
Снежана Поп-Стефанија
I-4
I-3
16
6
Даниела Младеновска
Теута Бедиу
I-2
I-4
7
16
Елизабета Јовановска
Рејхан Рушити
V-2
III-4
7
15
Валентина П. Благоевска
Илбере Арифи
IV-1
II-4
10
10
Зејнепе Бајрами
Мерлин Стојановска
V-4
VI-2
10
10
Фросина Манева
Селвер Абази
IX-3
VIII-4
10
14
Хирмете Јашари
Наташа Пешевска
VII-4
VI-1
16
10

Распоред на воннаставни активности

Понеделник Вторник Среда Четврток Петок
12:10-12:50

5 одд.+3 одд.
Уметничка секција

Елизабета Јовановска
Рејхан Рушити

  12:10-12:50

1 одд.
Еко секција

Теута Бедиу
Снежана Поп-Стефанија

12:10-12:50

1 одд.
Еко секција

Даниела Младеновска
Теута Бедиу

  12:10-12:50

4 одд.+2 одд.
Уметничка секција

Валентина Благоевска
Илбере Арифи

  12:10-12:50

2 одд.+1 одд. (1/3)
Уметничка секција

Зејнепе Бајрами
Мерлин Стојановска

12:10-12:50

8 одд.+9 одд.

Фросина Манева
Селвер Абази

12:10-12:50

6 одд.+7 одд.

Хирмете Јашари
Наташа Пешевска