• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Lulebore

Gjatë muajit shkurt 2019, mësimdhënëset Elizabeta Jovanovska dhe Ylbere Arifi dhe mësimdhënësit Valentina Blagoevska Petrushevska dhe Rejhan Rushiti, bashkë me nxënësit e tyre realizuan aktivitete jashtëmësimore të përbashkëta nga...

Harabeli gri

Gjatë muajit shkurt 2019, mësimdhënëset Daniela Mladenovska dhe Teuta Bediu realizuan aktivitetin “Harabeli gri” në kuadër të temës mujore “Bora e parë” nga Sekcioni i Artit i Programit vjetor për aktivitete jashtëmësimore...

Aktivitete për njohje të ndërsjellë

Më 4 tetor 2018, mësueset Elizabeta Jovanovska dhe Ylbere Arifi realizuan aktivitetet interkulturore jashtëmësimore me nxënësit në kuadër të seksionit të Artit. Qëllimet kryesore të aktivitetit ishin: njohja e ndërsjellë e nxënësve dhe...

Pjesëmarrje e suksesshme në MNAI

Më 31 maj 2018, mësimdhënëset Merlin Stojanovska dhe Zejnepe Bajrami së bashku me nxënësit e përfshirë në modelin Nansen për arsimin interkulturor shënuan përfundimin e suksesshëm të aktiviteteve jashtëmësimore inerkulturore për vitin...

Dragoi laraman

Më 24 maj 2018 mësimdhënëset Zejnepe Bajrami dhe Merlin Stojanovska realizuan aktivitetin “Dragoi laraman” në suaza të temës “Gëzime fëmijërore” si pjesë e sekcionit të artit. Qëllimi i aktivitetit ishte stimulimi i imagjinatës...

Aktivitete argëtuese

Më 18 maj 2018, nxënësit nga klasat e tandemit Frosina Maneva dhe Selver Abazi u argëtuan me performancën e pantomimistit, performancë e cila u organizua nga QDN Shkup. Kjo ishte një mundësi e shkëlqyeshme që nxënësit të argëtohen dhe...

Ylberi

Më 18 maj 2018 mësimdhënëset Daniela Mladenovska dhe Teuta Bediu realizuan aktivitetin “Ylberi” si pjese e temës mujore Pranvera në vendin tim. Gjatë aktivitetit u zbatuan teknika të ndryshme dhe lojëra të cilat ndikuan në nxitjen dhe...

Korniza për fotografi

Më 3 dhe 10 maj 2018 mësimdhënëset Elizabeta Jovanovska dhe Reihan Rushiti zbatuan aktivitetet jashtëmësimore të planifikuara në suaza të temës mujore “Fotografia ime” si pjesë e sekcionit të artit. Qëllimet e aktivitetit ishin:...